Ptolemaiovy děti / Ptolemy’s children / 13 květen – 14 červen 2014

V polích / instalace galerie NTK / 2014

Ptolemaiovy děti / Ptolemy's children