Jan Pfeiffer působivě zahájil cyklus uměleckých intervencí