Flash Art / Recenze / Viktor Čech

Jan Pfeiffer: Oheň začíná stále znovu

Galerie Off/Format

Tvorba Jana Pfeiffera je již delší dobu plná referencí k symbolickým systémům a metaforickému vidění našeho světa. Takovým vstupem do tohoto posunutého vnímání životních a kulturních situací jakožto světa forem a jejich symbolického chápání, byla i jeho výstava v brněnské Galerii Off/Format. Jako již několikrát předtím i zde propojil několik zdánlivě samostatných prvků do jednotné instalace, která však vytváří zajímavý celek nejen díky svému komplexnímu a výsostně výtvarnému architektonickému řešení, jež je pro autora rovněž velice typické. V realizaci spojující video, objekty i kresbu, hraje zásadní roli autorův zájem o zkušenost konkrétního místa, jež ho svými symbolickými referencemi inspirovalo nejen tematicky ale především formálně. Historický i kulturní kontext s daným tématem provázaný je autorovi zdrojem k vytvoření podobenství založeného na formálních blízkostech i protikladech. Na logos založená legenda a kulturní systém je pro něj jen paralelou autonomnímu působení samotných forem jako kulturního kódu. Od počátečního videa, na němž aktérka v blízkovýchodním prostředí pomocí znakové řeči těla – Eurythmie neustále opakuje název výstavy, přes na stropě umístěnou abstrahovanou oktogonální „korunu“ vstupující do vztahu s divákem ve chvíli jeho postavení se přímo pod ní a následný oktogonální prostor, v němž jsou prezentovány čtyři scénicky pojaté krajinné výjevy, vede divákova cesta až k pozůstatkům performativního aktu autora, jenž pomocí zvukových vln způsobených smyčcem, vytvořil na kovových destičkách v sypaném materiálu abstraktní pravidelné vzory. Tyto čtyři různorodé složky instalace dohromady skutečně vytvářejí jakousi cestu, složenou z různých podob autorova chápání místa jako dané specifické situace i navrstvení kulturních významů. Místa, které je určováno dějinami i dějiny svým charakterem samo předurčující. Zdánlivě archaické chápání světa je mu zdrojem pro novou možnost aktuálního porozumění mu.

Viktor Čech