Oblouk/Arch 2013

oblouk 2013

…vychází z tohoto požadavku a divákovi umožňuje, aby si sám zažil “vlastní” oblouk respektive, aby ho k sobě metaforicky vztáhnul. Jednoduchá geometrie objektu kopíruje elegantní tvar křivky, který se nad pozorovateli klene.

.

Oblouk 2013

.

Klenutý strop a především oblouk je skutečně jiný než rovná plocha nad hlavou, v jeho klenutí je energie, stoupání výš a výš, uprostřed je na pohled příjemně dovršen a pak opět pozvolně klesá zpět až k rovné lince směřující k zemi. V obloucích můžeme vidět alegorii nebeské klenby zmenšené a sestavené z těžkých kamenů a kvádrů. Možná, že právě jistá elegance oblouků, může i drážit ve své výsosnosti a nedosažitelnosti stejně jako samotná nebeská klenba, které se bály mnohé kultury, aby se jim nezřítila přímo na hlavu. A ne nadarmo mnohé národy oblouky využívaly k zdůraznění vlastní výsostnosti a oslavě. Spočítejme si vítězné, ale i ty nevítězné oblouky, které jsme kdy viděli a uvědomíme si, že nejen staré civilizace, ale i ty navazující tvar oblouku přejímají v nezměněné podobě, vždyť také není co měnit.

.

Oblouk 2013

.

oblouk, -u m. (6. mn. -cích) 1. zakřivení do polokruhu; zaokrouhlení; pohyb po dráze připomínající toto zakřivení: její obočí se klenulo dvěma o-y; o. trati; obejít něco velkým o-em; v dálce se rozkládala širokým o-em malebná krajina okruhem; hrbí se mu záda do o-u; geom. část křivky ohraničená dvěma body; hvězd. denní (noční) o. (hvězdy) dráha hvězdy nad (pod) obzorem; těl. o-y pohyb, při kt. paže opisují dráhu větší než 90° a menší než 360° 2. něco zakřiveného do polokruhu: o. luku; o. mostu; o. podloubí; vítězný o. stavba (v podobě brány) na paměť vítězství; stav. zakřivená nosná konstrukce stropů, klenby, střech, mostů atd.: archit. gotický o.; lomený o.; hrotitý o.; anat. o. jařmový obloukovitá spodní spojka kosti lícní s kostí spánkovou; obratlový o.; elektr. (elektrický) o. trvalý elektrický výboj mezi dvěma nedotýkajícími se vodiči v izolovaném prostředí, provázený intenzívním světlem a vysokou teplotou 3. řidč. kruh: proskakovat o-em (R. Svob.); g zdrob. oblouček v. t.

.

Oblouk 2013

.

Oblouk 2013

.

Práce vznikla pro projekt “Trať galerií” ve spolupráci s Václavem Kopeckým