Mysl je sval

Mysl je sval

komponovaný večer na pomezí vizuálního umění a tance
PACEMAKER / TRIO A – YVONNE RAINER
PACEMAKER / ROZ-HOVORY O TANCI
Tančily : Zdenka Brungot Svíteková a Anna Sedlačková

MYSL JE SVAL jednodenní výstava,
Vystavující : Dominik Gajarský, Juliana Höschlová, Petr Krátký, Jan Pfeiffer, Jana Stanulová, Zuzana Žabková
kurátor: Viktor Čech

Kurátoři projektu: Viktor Čech a Christina Gigliotti

Jednodenní akce prezentující specifický jev vztahu současného tance a vizuálního umění. I když tyto dvě umělecké prostředí žijí každé svým, od druhé oblasti značně odděleným životem, nalezneme v jejich moderní historii i současnosti celou řadu zajímavých vazeb a vzájemného ovlivňování. V českém prostředí možná nejsou natolik zjevné jako v současném světovém uměleckém dění, ale přesto se zde především v poslední době začaly také objevovat. Tento komponovaný program by měl prostřednictvím výstavní prezentace, taneční performance a přednášek naznačit onu síť vzájemných vztahů a současných tvůrčích dotyků.
Nejvýznamnější součásti této akce je provedení nejspíše nejzásadnějšího tanečního díla šedesátých let Tria A od americké choreografky a umělkyně Yvonne Rainer. V nastudování Zdenky Brungot Svítekové a Anny Sedlačkové budeme mít v Praze v rámci jejich projektu Pacemaker, poprvé možnost shlédnout tuto práci, která zosobňuje přelomovou tvorbu okruhu newyorského Judson Dance Theater, jež proměnila podobu novodobého tanečního umění. Současně však tato tvorba výjimečným způsobem propojila svět tance s tehdy nejprogresivnějším výtvarným prostředím, kde nechyběli autoři jako Robert Morris či Robert Rauschenberg.
Druhá část projektu Pacemaker představení Roz-hovory o tanci (autorky konceptu Anna Sedlačková a Anna Caunerová), doplňuje dnes již klasické a přesto v českém prostředí téměř neznámé Trio A v rámci aktuálních pozic současného tance, když překračuje tradiční hranice média směrem k interakci s diváky a k improvizaci.
Vztah mezi oběma obory se dnes stává znovu aktuálním, což dosvědčuje v různých polohách i současná vizuální tvorba vybraná pro jednodenní výstavní prezentaci nazvanou Mysl je sval. Někteří z vystavujících autorů se svými pracemi přímo vědomě vztahují k dílu Yvonne Rainer. Jiní se v rámci své činnosti dostali do pozic, které se její tvorby zajímavým způsobem dotýkají. Na výstavě budou přítomna především videa a performance, tedy média, která mají s tancem společnou práci s pohybem a často také s lidskou tělesností. I díky tomu lze v této tvorbě vycítit alespoň nádech oněch mezioborových přesahů, tak charakteristických pro umění 60. let i pro dílo samotné Yvonne Rainer.

.instalace

,

Každý objíma všechny ostatní – video ve smičce