A GLASS OF WATER 9th of July, 2013 until September 22nd, 2013, Gallery Futura, Prague

A Glass Of Wather

Sklenice vody.

.

Voda má tvar sklenice a sklenice má tvar vody. Lidé následují vodu. Voda nenásleduje je.

Voda je Sníh. Voda je Mrak. Voda je Louže.

Ve vodě plane měsíc. Tichým vodám můžeme naslouchat.

Voda vytváří proudy, pramínky a kapky. Voda nikdy nedělá čtverce.

Voda je řekou, řekou s pramenem silným a pomalým, se zátočinami a přehradami.

Voda je more. Moře je nehybná vodní plocha, sestávající z rychlých proudů.

Voda teče z bodu A do bodu B, v kruzích.

Voda je vír.

Voda je nejsnázeji rozdělitelná a nejsnázeji spojitelná. Ale ani ve vodě často není jednoduché vidět hloubku.

Ačkoliv má voda 0 kalorií, Coca Cola je hlavně obarvenou a oslazenou vodou.

Zrcadlo vodní hladiny není povrchem, který odráží, nýbrž povrchem, který pohlcuje.

Voda je čistá i když skoro vždy obsahuje i něco jiného než vodu.

Vodou je možno odstranit nečistoty nahromaděné z vnějšku, ale také nečistoty, které vyrážejí z našeho vnitřku. Voda je sprcha i koupel.

Voda je těžká, přesto padá z nebes.

Voda má větší hustotu jako voda než jako led.

V malém množství je průhledná. Jinak je modrá.

Voda je forma, koncept i kontext zároveň.

Do tohoto textu se vsáklo několik myšlenek a vět Jeana Baudrillarda, Gillese Deleuze, Felixe Guatarriho, Villéma Flussera a Wikipedie.

Tento text není návodem ale odrazem.

Sklenice vody nepotřebuje instrukce.

.

kurátor: Michal Novotný

.

Instalace vnznikla společně s Rudolfem Samohejlem /  Installation made together with Rudolf Samohejl

mrak

A Glass Of Water

mrak

mrak

A Glass Of Water