Slepá skvrna / Blind spot / 7.6 – 13. 7. 2013 / Galerie NTK

Výstava Slepá skvrna / Blind spot se zabývá fenoménem nemíst, ve smyslu urbanistickém a současně mentálním. Slepá skvrna (Blind spot), lékařské označení pro vyústění očního nervu, které postrádá světločivé buňky, je zde metaforu pro prázdná místa v kolektivně vnímaném obraze budoucího světa a hledání lidského místa v něm. Absentující obraz ve slepé skvrně lidského oka si mozek sám doplní. Stejně tak prázdné místo v obraze budoucího světa zaplňuje uměle vytvořený obraz založený na kolektivních touhách, utopických nadějích i dystopických obavách. Výstava tuto problematiku tematizuje především prostřednictvím kritického pohledu na urbanismus, architekturu a geografii a je v jistém smyslu pokračováním výstavy Stíny minulých utopií, která proběhla v Galerii NTK před dvěma lety. Tentokrát jsou namísto utopií bývalých v ohnisku zájmu utopie latentně přítomné.

NTK

.

V pořádku/ instalace / NTK