Zílnský salon mladých 2012 / Zlín Youth Salon 2012

salon_mladych

http://www.galeriezlin.cz/cz/galerie/zlinsky-salon-mladych/2012/

.

instalace salon mladých