Posun o devadesát stupňů 12.3. 2012 – NoD

http://nod.roxy.cz/program?id=260

Úhel   devadesáti   stupňů   je   něco,   co   patří   v   naší   civilizaci   k základním se   pohybujeme   a   žijeme.   Tento   geometrický   řád   proniká   s   menší   či   větší   přesností   prakticky   všemi   oblastmi   našeho života. V  tomto   výstavním   projektu   kurátorům   jde   o tohoto   prostého   faktu   v   pozměněném   kontextu.   Posun   o   úhel devadesáti   stupňů   se   zde   stává   pravidlem,   které   naopak   určuje odklon   od   vžitého   řádu. Výstava   poukazuje   na   význam   a pozoruhodnou   variabilitu,   jíž   tento   zdánlivě   prostý   moment   nabízí.

Kurátoři: Viktor Čech a Karíma Al-Mukhtarová

instalace

instalace instalace