Projektor#5 / přednáška Markéty Kubačákové – 1. únor 2012 – K4
Přednáška a následná diskuse budou sledovat principy videoperformance od jejího zrodu v proudu konceptuálního umění šedesátých a sedmdesátých let po současný stav v novém miléniu. Ústřední teoreticko-kritickou platformou bude konfrontace tématu s eseji a recenzemi americké teoretičky umění a spolueditorky časopisu October Rosalind Krauss. Na příkladech klíčových zahraničních i českých děl v žánru videoperformance bude ukázáno neodlučitelné propojení tvaru a sdělení, které se z časové perspektivy jistým významotvorným způsobem proměňuje. Vektor od dekonstrukce média po rekonstrukci člověka bude určovat směr přednášky.

videoperformance