za zády se rozprostírá tušená krajina

za zády se rozprostírá tušená krajina