Za zády se rozprostírá tušená krajina

Za zády se rozprostírá tušená krajina