Rezistence / Resistance 

Rezistence/Jan Pfeiffer

délka 0:36min 2011

Video představuje princip vymezování se vůči svému okolí, touhu neakceptovat změny, které jsou nám nepříjemné a které nemůžeme ovlivnit. Tato situace se přímo týká mého výhledu z okna, který se podle současných architektonických návrhů za několik let změní: budou zde výškové budovy, dnešní horizont se ztratí. Vymezení zůstává na člověku samotném a jeho vlastním prostoru, který může být uměle udržován v neměnném stavu.