Ontogenie / Zbrojovka / Lazaretní 1 / Brno / 25.9 – 2.10.2010

Příčné řešení/Cross Solution/instalace/instalationPříčné řešení/Cross Solution/instalace/instalationPříčné řešení/Cross Solution

instalace / instalation – Příčné řešení / Cross Solution / spoluautor / co-author: Josef Bareš

Základem instalace, která vznikla společnou tvorbou Jana Pfeiffera a Josefa Bareše, je symetrický znak, který může symbolizovat konkrétní místo – například park, který je vymezen pravoúhlými cestami, část města, nebo představovat obecný princip, zosobňující nutnost našeho fungování v uzákoněných pravidlech a zároveň svobodu tato pravidla narušit, namísto pravého úhlu svou chůzí opsat oblouk, nepravidelný tvar, vytvořit zkratku, vykonat malou osobní revoluci. Součástí obrazce narýsovaného na zemi je videozáznam performance obou autorů, kteří obrazcem procházejí, vzájemně respektují a současně prolínají své cesty.

Příčné řešení/Cross Solution/instalace/instalation