Extenze – Dům U Zlatého prstenu – 9. 9. – 10. 10. 2010

Extenze

Jan Pfeiffer-Extenze-videoinstalace

http://www.plagat.com/index.php/vystavy/pozvanka-na-vystavu/953-jan-pfeiffer-a-jeho-zajimava-vystava.html

http://www.ct24.cz/kultura/101210-recenze-jan-pfeiffer-extenze/

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/783916

http://www.ct24.cz/kultura/101059-pohyblivy-autoportret-jana-pfeiffera/

Noční běžec Jan Pfeiffer

Stojíte uprostřed tmavého nočního parku. Pouliční lampa osvětluje pouze malý pruh cesty

před vámi. Od někud z dálky slyšíte kroky a najednou se jako přízrak ze tmy vynořuje postava

běžce, který kolem vás proběhne a opět se noří do tmy. Znovu je slyšet pouze zvuk běžeckých bot.

Vedle vás, za vámi. Běžec vás obíhá a za okamžik se jeho postava opět vynořuje ve světle pouliční

lampy. Stojíte uprostřed jeho trasy. Uprostřed jeho příběhu. Uprostřed jeho světa.

Nenacházíte se však ve Stromovce či Hyde Parku, ale v Galerii hlavního města Prahy v

Domě U Zlatého prstenu na výstavě Jana Pfeiffera nazvané Extenze, v rámci které autor vystavuje

video instalaci s názvem Kruhová cesta. Jedná se o video smyčku pracující s obrazem i zvukem.

Zatímco obraz je půlkruhový a video vytvořeno obíháním kamery, zvuk je instalován v dokonalém

kruhu. Toto spojení pak umožňuje navození iluze, kdy běžec obíhá diváka, jenž se na výstavě

dostává na původní pozici kamery. Divák se tak stává součástí běhu a svědkem běžcova příběhu.

Existencionálního příběhu vypovídajícího o pocitu samoty a odloučení. Pocitu, který je ve chvíli

osamělého nočního běhu o tolik zjitřenější. Video instalace je Pfeifferovým autoportrétem

vytvořeným během jeho stipendijního pobytu na Cooper Union v New Yorku a zaznamenává právě

onen pocit odloučení, který člověk může zažívat v cizím velkoměstě vytržením ze svého prostředí.

Hlavním tématem se tak stává samotná fyzická existence nesoucí a předávající svou výpověď, která

se však zároveň dotýká další významové roviny. Již samotným názvem Kruhová cesta nám autor

naznačuje, že se jeho instalace dotýká tématu repetitivnosti, nekonečné akce či cyklení, které ze své

podstaty souvisejí s energií. S energií, která je hybnou silou světa a veškerého lidské bytí. Energií,

která je jedním ze základních principů každého člověka a která nás opět navrací k oné samotné

fyzické existenci.

Práce Jana Pfeiffera vystavená v Domě U Zlatého prstenu se svým existencionálním

charaktarem vymyká z jeho dosavadní umělecké činnosti, která je ovlivněna spíše architekturou,

urbanismem a jejich vlivu na člověka a chrakter lidského života. Kruhová cesta je však velmi

přesvědčivým důkazem vypořádání se pro autora ne se zcela běžným tématem a jeho bravurní

schopnosti předání i těch nejniternějších pocitů divákovi.

Výstava Extenze uvádí druhý cyklus START-UP pořádaný Galerií hlavního města Prahy

zahájený v dubnu 2009. Během jeho dosavadního fungování se uskutečnilo deset výstav

nejmladších českých umělců a řada dalších bude následovat. Pokud však budete mít chuť na noční

běh s Janem Pfeifferem, zajděte o víkendu do Domu U Zlatého prstenu. Výstva trvá již jen do

neděle 10. října 2010.

Klára Adamcová

Jan Pfeiffer: Extenze / GHMP: Dům U Zlatého prstenu / Praha / 9. 9. – 10. 10. 2010